KORTING VOOR JEUGDACTIVITEITEN

50 % KORTING OP KAMP- EN LIDGELD

Beste ouders,

Sinds enkele jaren kunnen inwoners van Hoeilaart met een gezinsinkomen onder een bepaalde grens, aan halve prijs hun kind(eren) laten deelnemen aan de gemeentelijke initiatieven tijdens de schoolvakanties.

Vanaf dit jaar wordt dit systeem uitgebreid en kan je ook de helft van je kampgeld of lidgeld van de Scouts terugbetaald krijgen. Concreet kan je als ouder(s) met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager ligt dan 36.137 euro, te vermeerderen met 2020 euro per persoon ten laste, hiervoor een aanvraag doen.

Praktisch

Indien je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je:

  • ofwel het formulier online invullen via http://www.hoeilaart.be/50-korting-voor-jeugdactiviteiten en een kopie van het recentste aanslagbiljet van de belastingen van elke belastingplichtige in het gezin uploaden;

  • ofwel het formulier afhalen in Het Sociaal Huis (Jan van Ruusbroecpark, ingang kasteelhoeve).

Hoe gaat de betaling dan in zijn werk?

  • Na het indienen van je aanvraag ontvang je een seintje van Het Sociaal Huis of je in aanmerking komt of niet.
  • Je betaalt eerst het volledige kampgeld of lidgeld.
  • Nadien bezorg je het invulformulier dat je op de website vindt, aan het Sociaal Huis. Vergeet het betaalbewijs niet bij te voegen.
  • Wanneer de aanvraag correct werd ingediend wordt de helft van het inschrijvingsgeld teruggestort op uw rekening.

Meer info: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be

Groetjes van de hoofdleiding!