LIDGELD

Het lidgeld bedraagt 34 euro (verzekering + enkele kentekens).
 
Gelieve dit bedrag te storten op het rekeningnummer BE16 1030 1663 6174 op naam van Scouts en Gidsen De Korrelaar Hoeilaart en met mededeling ‘NAAM van je kind en TAK waarin je kind je zich bevindt’.
 
Gelieve deze mededeling te respecteren!!!!!! Lidgeld moet betaald worden op ten laatste 1 NOVEMBER.  
 
Alvast bedankt!