FISCAAL ATTEST

Fiscaal attest – Opvang van kinderen jonger dan 12 jaar

Beste ouders,
 

De kosten voor het kamp kunnen, voor kinderen jonger dan 12 jaar, ingegeven worden bij uw belastingsaangifte, waardoor deze kost van uw belastbare som zal worden afgetrokken. Hiervoor heeft u een ingevuld fiscaal attest nodig, waarop de gedetailleerde info over het kamp staat en een handtekening van de burgemeester. Indien u hiervan gebruik wil maken, hoeft u alleen dit attest af te drukken en mee te nemen naar de scouts. De groepsleiding zal dit samen met u invullen, daarna kan u het attest gebruiken bij het indienen van uw belastingen.

Fiscaal Attest 2019

Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren!

Groetjes,

De groepsleiding